Календарно-тематичне планування уроків інформатики
для 2 класу

Відповідно до чинної навчальної програми “Інформатика для загальноосвітніх навчальних закладів 2-4 класів

№  Зміст навчального матеріалу
  Тема 1. Інформація
1 Правила безпечної поведінки у кабінеті інформатики. Поняття про інформацію. Зміст та завдання курсу «Інформатика».
2 Сприймання людиною інформації. Властивості інформації. Види інформації за способом сприймання: зорова, слухова, нюхова, смакова, дотикова.
3 Приватна та публічна інформація. Захист особистої приватної інформації. Безпека використання інформації.
4 Пристрої для роботи з інформацією.
  Тема 2. Комп’ютери та інші пристрої
5 Комп’ютер та інші пристрої для роботи з інформацією.
6 Увімкнення та вимкнення комп’ютера та інших пристроїв. Робочий стіл. Значки робочого столу.
7 Використання пристроїв для навчання: перегляд зображень (образотворче мистецтво), читання текстів (літературне читання, мови), слухання мелодій (музичне мистецтво).
8 Виділення обраного тексту в середовищах для читання. Використання миші та інших маніпуляторів для вибору та переміщення об’єктів.
9 Клавіатура. Уведення окремих символів. Зміна мовних режимів.
10 Організація робочого місця під час навчання з різними пристроями.
  Тема 3. Інтернет
11 Початкові уявлення про Інтернет.
12 Поняття браузера, як програми для роботи в Інтернеті. Вікно браузера. Кнопки керування вікном. Маніпуляції з вікном. Вкладки браузера. Посилання. Закладка.
13 Правила безпечної роботи в Інтернеті. Інформація для дітей та для дорослих. Приватна (особиста, сімейна) та публічна інформація. Вікові обмеження на перегляд вмісту сторінок.
14 Ігри для вдосконалення навичок роботи з маніпуляторами, клавіатурою.
15 Перегляд навчальних відео, картин художників, читання текстів, вдосконалення навичок усного рахунку в математичних тренажерах.
16 Робота з комп’ютерними програмами на підтримку вивчення іноземної мови.
  Тема 4. Графіка
17 Поняття ком’ютерної графіки.
18 Програми для створення та змінювання графічних зображень.
19 Змінювання готових зображень.
20 Створення зображень. Зображення з геометричних фігур.
21 Доповнення зображень підписами чи коментарями у вигляді кількох слів.
22 Створення зображень за зразком
23 Сервіси для перегляду зображень картин художників. Віртуальні мистецькі галереї, екскурсії до музеїв.
24 Пристрої для створення та опрацювання графічних зображень.
25 Пошук зображень в Інтернеті для природознавства (музичного та образотворчого мистецтв, читання тощо). Право на зображення. Розрізнення дозволів на використання чужих зображень.
  Тема 5. Команди та виконавці
26 Поняттям команди. Порівняння команди й спонукального речення. Команди й виконавці.
27 Послідовність дій. Приклади послідовності дій у природі. Виконання послідовних дій. Пошук помилок в послідовності дій.
28 Ігрові вправи з надання команд виконавцям у середовищах програмування.
29 Порівняння двох або більше предметів.
30 Об’єднання предметів у групи за певними заданими ознаками. Назви групи однорідних предметів. Визначення ознак предметів, впізнавання предметів за даними ознаками. Складові частини предметів.
31 Ігри на змінювання послідовності дій, пошук помилок в послідовностях; об’єднання предметів у групи, вилучення зайвого за певними ознаками.
32 Робота з комп‘ютерними програмами на розвиток логічного мислення.
33 Робота з комп‘ютерними програмами на підтримку вивчення різних предметів.
34 Повторення і систематизація навчального матеріалу за ІІ семестр. Робота з розвиваючими програмами.
35 Повторення і систематизація навчального матеріалу за рік.