Інформатика. Навчальна програма для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту).

Теми для вивчення:

1.Поняття про шаблон документа; створення документа за допомогою майстра.
2.Створення нумерованих і маркованих списків. Вставлення зображень у текстовий документ і налагодження їхніх властивостей. Таблиці в текстових документах.
3.Практична робота № 1. Робота з таблицями і зображеннями у текстових документах.
4.Використання стилів, поняття про схему документа Перегляд документа в різних режимах.
5.Практична робота № 2. Використання стилів і шаблонів документів.
6.Автоматичне створення змісту документа. Правила стильового оформлення документів різних типів. Налагодження параметрів сторінок. Створення колонтитулів.
7.Практична робота № 3. Автоматичне створення змісту документа. Налагодження параметрів сторінок. Створення колонтитулів.
8.Друкування документа. Налагодження середовища користувача текстового процесора.
9.Проектна робота з теми: «Текстовий процесор»
10.Залікове завдання з теми: «Текстовий процесор»
11.Принципи функціонування електронної пошти. Програми для роботи з електронною поштою.
12.Робота з електронною поштою через веб-інтерфейс: реєстрування поштової скриньки, надсилання (у тому числі кільком адресатам), отримання й перенаправлення повідомлень, навігація папками, вилучення повідомлень, вкладання файлів.Етикет електронного листування.
13.Практична робота № 4. Електронне листування через веб-інтерфейс.
14.Поняття миттєвого повідомлення. Обмін миттєвими повідомленнями: принципи функціонування служби, огляд популярних програм.
15.Реєстрація в службі обміну миттєвими повідомленнями. Створення й ведення списку контактів, надсилання текстових, графічних та відеоповідомлень. Поняття форуму та чату. Етикет інтерактивного спілкування.
16.Практична робота № 5. Обмін миттєвими повідомленнями.
17.Поняття про мультимедійні дані. Формати аудіо- та відеофайлів. Мультимедійні програвачі. Засоби перетворення аудіо- та відеоформатів.
18.Програмне забезпечення для опрацювання мультимедійних даних. Захоплення аудіо та відео, створення кліпів.
19.Налагодження часових параметрів аудіо- та відеоряду.
20.Додавання до відеокліпу відеоефектів та налагодження переходів між його фрагментами.
21.Практична робота № 6. Створення відеокліпу.
22.Залікове завдання з теми: «Мультимедійні дані»
23.Поняття презентації та комп’ютерної презентації, їх призначення. Поняття про слайдові та потокові презентації. Огляд програмних і технічних засобів, призначених для створення і демонстрації презентацій.
24.Створення презентації за допомогою майстра автовмісту та шаблонів оформлення, створення пустої презентації, а також однієї презентації на базі іншої. Відкриття презентації та збереження її в різних форматах. Створення написів і зображень на слайдах презентації. Вставлення зображень у презентації.
25.Принципи стильового оформлення презентацій. Основні принципи дизайну слайдів.
26.Практична робота № 7. Розробка слайдової презентації.
27.Додавання анімаційних ефектів до об’єктів слайда. Анімаційні ефекти змінення слайдів. Додавання відеокліпів, звукових ефектів та мовного супроводу до слайдової презентації. Демонстрація презентації у різних програмних середовищах.
28.Практична робота № 8. Анімація в слайдових презентаціях.
29.Залікове завдання з теми: «Створення й показ слайдових презентацій»
30.Середовище для спільної роботи з документами. Колективне виконання завдань з опрацювання даних.
31.Служби онлайнового документообігу. Спільна робота з онлайновими документами.
32.Служби онлайнового документообігу. Спільна робота з онлайновими документами
33.Практична робота № 9. Розроблення колективного проекту.
34.Залікове завдання з теми: «Спільна робота з документами. Розроблення колективного проекту»
35.Підсумкове оцінювання та повторення за ІІ семестр, за рік