Тема: Поняття алгоритму. Виконавці алгоритмів.

Хід уроку:

1. Переглянь презентацію і запиши основне поняття: алгоритм.

2. Практична робота.

Практичне завдання. Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки і санітарно-гігієнічних норм.

Перейди за посиланням і склади запропоновані зображення.

3. Дякую за роботу!


Використано матеріали з сайтів: http://teach-inf.at.ua/, https://learningapps.org/