Тема: Технології опрацювання мультимедійних даних. Роль електронних медійних засобів в житті людини.

Хід уроку:

1. Перегляньте презентацію та запишить основні поняття:

2. Запишіть відповіді на питання.

  1. Для чого призначені аудіо- та відеоредактори? Чим вони відрізняються від програм-граберів?
  2. Які дані належать до мультимедійних?
  3. Які технології опрацювання мультимедійних даних ви знаєте?
  4. Які приклади використання електронних мультимедійних засобів ви знаєте?

3. Практичне завдання. Виконанне завдання надіслати на пошту: mivaromanov@gmail.com.

В темі вказати своє Прізвище, Ім’я та клас

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки і санітарно-гігієнічних норм.

Створіть навчальний проект на одну із запропонованих тем:

  1. Технології опрацювання мультимедійних даних.
  2. Роль електронних медійних засобів в житті людини.

Матеріали свого дослідження подайте у вигляді сайта (5-7 сторінок), структуру та спосіб його створення оберіть самостійно або презентації (1-17 слайдів).


Використано матеріали з сайтів: http://teach-inf.at.ua/, https://learningapps.org/