Інформатика. Навчальна програма для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту).

Теми для вивчення:

1.Поняття об’єкта і моделі. Типи моделей. Моделювання як метод дослідження об’єктів.
2.Практична робота № 1. Побудова інформаційної моделі
3.Поняття алгоритму. Властивості алгоритмів. Форми подання алгоритму. Виконавець алгоритму. Система команд виконавця алгоритму.
4.Базові структури алгоритмів: слідування, розгалуження, повторення. Вхідні дані та результати, їх взаємозв’язок. Графічне подання алгоритмів.
5.Етапи розв’язування задач за допомогою комп’ютера. Складання і описання алгоритмів. Поняття про мови програмування.
6.Складання і описання алгоритмів. Поняття про мови програмування.
7.Практична робота № 2. Створення та виконання алгоритмів
8.Залікове завдання з теми: «Моделювання. Основи алгоритмізації»
9.Поняття електронної таблиці. Засоби опрацювання  електронних таблиць. Запуск на виконання табличного процесора, відкриття й збереження документа. Огляд інтерфейсу табличного процесора. Основні об’єкти: книги, аркуші, рядки, стовпці, комірки. Навігація аркушем і книгою; виокремлення об’єктів електронної таблиці.
10.Введення даних до комірок і редагування їх вмісту. Копіювання, переміщення й вилучення даних. Автозаповнення. Типи даних і формати їх подання. Форматування даних, комірок і діапазонів комірок.
11.Практична робота № 3. Уведення даних і форматування таблиць у середовищі табличного процесора
12.Використання формул. Абсолютні, відносні та мішані посилання на комірки і діапазони комірок. Посилання на комірки інших аркушів та інших книг. Копіювання формул та модифікація посилань під час копіювання.
13.Практична робота № 4. Використання формул в електронних таблицях
14.Створення та настроювання діаграм, вибір типу діаграми.
15.Практична робота № 5. Побудова діаграм
16.Залікове завдання з теми: «Електронні таблиці. Табличний процесор»
17.Призначення й використання основних математичних, статистичних і логічних функцій табличного процесора.
18.Практична робота № 6. Аналіз даних за допомогою функцій табличного процесора
19.Сортування й фільтрація даних у таблицях. Умовне форматування.
20.Практична робота № 7. Сортування та фільтрація даних
21.Залікове завдання з теми: «Аналіз даних у середовищі табличного процесора»
22.Залікове завдання з теми: «Системи опрацювання табличних даних»
23.Поняття, призначення, класифікація баз даних. Поняття таблиці, поля, запису. Основні етапи роботи з базами даних у середовищі системи управління базами даних. Інтерфейс для введення і відображення даних в БД.
24.Практична робота №8. Робота з готовою базою даних. Введення та отримання даних.
25.Створення в базі даних таблиць. Визначення властивостей полів. Надання значень властивостям полів. Зв’язки між таблицями в базі даних, їхні різновиди. Вибір типу зв’язку. Створення зв’язків різних типів.  Поняття цілісності даних.
26.Практична робота №9. Створення бази даних з кількома зв’язаними таблицями.
27.Поняття запиту до реляційної бази даних. Автоматизоване створення запитів.
28.Практична робота №10. Створення запитів у базі даних
29.Залікове завдання з теми: «Бази даних. Системи управління базами даних»
30.Структура веб-сайтів, різновиди веб-сайтів. Різновиди веб-сторінок. Поняття про системи керування вмістом сайту. Поняття хостингу. Основи веб-дизайну.
31.Поняття про засоби автоматизованого розроблення веб-сайтів, редактор веб-сайтів з графічним інтерфейсом. Етапи створення веб-сайтів.
32.Огляд сервісів Веб 2.0. Автоматизоване створення статичної веб-сторінки, вибір її типу й оформлення. Веб-спільноти. Вікі технології.
33.Поняття блогу, різновиди блогів. Створення й оформлення блогу, публікація повідомлень та настроювання його параметрів.
34.Практична робота № 11. Автоматизоване створення веб-сайту.
35.Залікове завдання з теми: «Автоматизоване створення й публікація веб-ресурсів. Сучасні сервіси Інтернету»