Інформатика. Навчальна програма для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту).

Теми для вивчення:

1. Поняття об’єкта і моделі. Типи моделей. Моделювання як метод дослідження об’єктів.
2. Практична робота № 1. Побудова інформаційної моделі
3. Поняття алгоритму. Властивості алгоритмів. Форми подання алгоритму. Виконавець алгоритму. Система команд виконавця алгоритму.
4. Базові структури алгоритмів: слідування, розгалуження, повторення. Вхідні дані та результати, їх взаємозв’язок. Графічне подання алгоритмів.
5. Етапи розв’язування задач за допомогою комп’ютера. Складання і описання алгоритмів. Поняття про мови програмування.
6. Складання і описання алгоритмів. Поняття про мови програмування.
7. Практична робота № 2. Створення та виконання алгоритмів
8. Залікове завдання з теми: «Моделювання. Основи алгоритмізації»
9. Поняття електронної таблиці. Засоби опрацювання  електронних таблиць. Запуск на виконання табличного процесора, відкриття й збереження документа. Огляд інтерфейсу табличного процесора. Основні об’єкти: книги, аркуші, рядки, стовпці, комірки. Навігація аркушем і книгою; виокремлення об’єктів електронної таблиці.
10. Введення даних до комірок і редагування їх вмісту. Копіювання, переміщення й вилучення даних. Автозаповнення. Типи даних і формати їх подання. Форматування даних, комірок і діапазонів комірок.
11. Практична робота № 3. Уведення даних і форматування таблиць у середовищі табличного процесора
12. Використання формул. Абсолютні, відносні та мішані посилання на комірки і діапазони комірок. Посилання на комірки інших аркушів та інших книг. Копіювання формул та модифікація посилань під час копіювання.
13. Практична робота № 4. Використання формул в електронних таблицях
14. Створення та настроювання діаграм, вибір типу діаграми.
15. Практична робота № 5. Побудова діаграм
16. Залікове завдання з теми: «Електронні таблиці. Табличний процесор»
17. Призначення й використання основних математичних, статистичних і логічних функцій табличного процесора.
18. Практична робота № 6. Аналіз даних за допомогою функцій табличного процесора
19. Сортування й фільтрація даних у таблицях. Умовне форматування.
20. Практична робота № 7. Сортування та фільтрація даних
21. Залікове завдання з теми: «Аналіз даних у середовищі табличного процесора»
22. Залікове завдання з теми: «Системи опрацювання табличних даних»
23. Поняття, призначення, класифікація баз даних. Поняття таблиці, поля, запису. Основні етапи роботи з базами даних у середовищі системи управління базами даних. Інтерфейс для введення і відображення даних в БД.
24. Практична робота №8. Робота з готовою базою даних. Введення та отримання даних.
25. Створення в базі даних таблиць. Визначення властивостей полів. Надання значень властивостям полів. Зв’язки між таблицями в базі даних, їхні різновиди. Вибір типу зв’язку. Створення зв’язків різних типів.  Поняття цілісності даних.
26. Практична робота №9. Створення бази даних з кількома зв’язаними таблицями.
27. Поняття запиту до реляційної бази даних. Автоматизоване створення запитів.
28. Практична робота №10. Створення запитів у базі даних
29. Залікове завдання з теми: «Бази даних. Системи управління базами даних»
30. Структура веб-сайтів, різновиди веб-сайтів. Різновиди веб-сторінок. Поняття про системи керування вмістом сайту. Поняття хостингу. Основи веб-дизайну.
31. Поняття про засоби автоматизованого розроблення веб-сайтів, редактор веб-сайтів з графічним інтерфейсом. Етапи створення веб-сайтів.
32. Огляд сервісів Веб 2.0. Автоматизоване створення статичної веб-сторінки, вибір її типу й оформлення. Веб-спільноти. Вікі технології.
33. Поняття блогу, різновиди блогів. Створення й оформлення блогу, публікація повідомлень та настроювання його параметрів.
34. Практична робота № 11. Автоматизоване створення веб-сайту.
35. Залікове завдання з теми: «Автоматизоване створення й публікація веб-ресурсів. Сучасні сервіси Інтернету»