Інформатика для учнів 5-9 класів, які вивчали інформатику 2-4 класах

Теми для вивчення:

1. Інформація, дані, повідомлення. Інформаційні процеси та системи. Роль інформаційних технологій у житті сучасної людини
2. Апаратна і програмна складові інформаційної системи.
3. Комп’ютер як пристрій опрацювання даних. Різновиди комп’ютерів.
4. Складові комп’ютерів та їхнє призначення.
5. Операційна система та її інтерфейс.
6. Файли, папки та операції над ними.
7. Безпека життєдіяльності при роботі з комп’ютером
8. Комп’ютерні мережі. Локальна мережа. Використання мережевих папок.
9. Пошук інформації в Інтернеті.
10. Безпечне користування Інтернетом.
11. Завантаження даних з Інтернету. Авторське право.
12. Критичне оцінювання інформації, отриманої з Інтернету.
13. Використання мережі Інтернет для навчання
14. Об’єкти та їхні властивості. Дії над об’єктами. Основні об’єкти текстового документа.
15. Програмне забезпечення для опрацювання текстів.
16. Введення, редагування та форматування символів і абзаців.
17. Додавання зображень із файлу та їх форматування.
18. Додавання, редагування та форматування таблиць.
19. Однорівневі списки.
20. Сторінки документа та їх форматування.
21. Підготовка документа до друку. Друк документа
22. Виконавці алгоритмів та їхні системи команд.
23. Способи опису алгоритму. Програма.
24. Середовище опису й виконання алгоритмів.
25. Середовище опису й виконання алгоритмів
26. Лінійні алгоритми.
27. Лінійні алгоритми.
28. Алгоритми з розгалуженнями.
29. Алгоритми з розгалуженнями.
30. Алгоритми з розгалуженнями.
31. Алгоритми з повтореннями
32. Алгоритми з повтореннями
33. Алгоритми з повтореннями
34. Алгоритми з повтореннями
35. Підсумковий урок за рік