Тема: Ключі й зовнішні ключі. Зв’язки між записами і таблицями. Визначення типу зв’язку.

Хід уроку:

1. Перегляньте презентацію та запиши основні поняття:

2. Практичне завдання.

Виконанне завдання надіслати на пошту: mivaromanov@gmail.com
В темі вказати своє Прізвище, Ім’я та клас

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки і санітарно-гігієнічних норм.

Завдання1: Розгляньте послідовність дій, які потрібно здійснити для перегляду зв’язків між таблицями в уже створеній базі даних.

Відео на допомогу:

Для цього:

1. Запустіть програму Access.

2. Відкрийте базу даних, з файла: вправа 3.2.mdb.

3. Увімкніть повний вміст бази даних.

4. Відкрийте схему зв’язків поточної бази даних. Для цього на вкладці Знаряддя бази даних у групі Зв’язки (мал. 3.13) виберіть кнопку Зв’язки.

5. У вікні Зв’язки відобразіть умовні зображення таблиць Замовлення та Клієнти (мал. 3.14). Для цього на вкладці Конструктор у групі Зв’язок виберіть кнопку Відобразити таблицю та у вікні Відображення таблиці на вкладці Таблиці виберіть по черзі назви вказаних таблиць і кнопку Додати.

6. Установіть, між якими полями зазначених таблиць установлено зв’язки, які типи цих зв’язків.

7. Відобразіть у вікні Зв’язки умовні зображення всіх таблиць цієї бази даних і визначте, між якими таблицями і полями в них установлено зв’язки, які типи цих зв’язків. Збережіть зміни

8. Розмісіть роботу на Google-диску, надайте доступ, для перегляду і редагування учителю (mivaromanov@gmail.com)


Використано матеріали з сайтів: http://teach-inf.at.ua/, https://learningapps.org/