Завдання 1. Подати у словесній і графічній формах алгоритм знаходження величини виразу (a – b)∙(c – d), де a, b, c, d — дані дійсні числа.

Завдання 2. Є посудина місткістю 8 л, заповнена рідиною, і дві порожні посудини місткістю 5 л і 3 л. Подати у словесній і графічній формах алгоритм одержання в одній з посудин 1 літру рідини і повідомлення, в якій саме.

Завдання 3. Обчислити шлях за швидкістю і часом руху. Записати алгоритм у словесній та графічній формі.

Завдання 4. Щоб не запізнитися на наступний урок, семикласник має навчитися складати свої речі в рюкзак за 15 секунд. Обчисліть згідно з поданою блок-схемою, скільки разів встигне скласти свої речі семикласник за x хвилин перерви при x = 10, 15, 20.

Завдання 5. Складіть блок-схему алгоритму обчислення виразу a2 + b2.

Завдання 6. Намалювавши будинок з димарем, виконайте алгоритм, поданий блок-схемою.

Завдання 7. Виконайте алгоритм, поданий у словесній формі:

1) прочитай слово «інформатика»;

2) виділи й запиши закінчення;

3) виділи й запиши основу;

4) виділи й запиши корінь;

5) виділи й запиши префікс;

6) виділи й запиши суфікс.