Інформатика для учнів 5-9 класів, які вивчали інформатику 5-9  класах

Теми для вивчення:

1. Опрацювання даних як інформаційний процес. Кодування та декодування повідомлень
2. Двійкове кодування. Одиниці вимірювання довжини двійкового коду. Кодування символів.
3. Практична робота 1. Розв‘язування задач на визначення довжини двійкового коду текстових даних
4. Архітектура комп’ютера. Процесор, його призначення. Пам’ять комп’ютера. Зовнішні та внутрішні запам’ятовуючі пристрої. Пристрої введення та виведення даних. Пристрої, що входять до складу мультимедійного обладнання. Технічні характеристики складових комп’ютера
5. Історія засобів опрацювання інформаційних об’єктів. Види сучасних комп’ютерів та їх застосування. Класифікація та загальна характеристика програмного забезпечення. Ліцензії на програмне забезпечення, їх типи. Поняття інсталяції та деінсталяції програмного забезпечення. Проблеми сумісності програмного забезпечення.
6. Практична робота 2. Конфігурація комп’ютера під потребу
7. Класифікація та основні функції операційних систем. Системне програмне забезпечення. Службове програмне забезпечення. Форматування носіїв даних
8. Практична робота 3. Архівування та розархівування даних
9. Формати файлів текстових документів. Створення, редагування та форматування списків, таблиць, колонок, символів, формул в текстовому документі. Недруковані знаки.
10. Створення, редагування та форматування графічних об’єктів в текстовому документі.
11. Практична робота 4. Створення текстового документа, що містить об’єкти різних типів
12. Стильове оформлення абзаців. Шаблони документів. Розділи. Структура документа. Колонтитули
13. Посилання. Автоматизоване створення змісту та покажчиків. Алгоритм опрацювання складного текстового документа. Робота з кількома документами
14. Практична робота 5. Структура документа. Автоматизоване створення змісту та покажчиків
15. Формати аудіо- та відеофайлів. Програмне забезпечення для опрацювання об’єктів мультимедіа. Засоби перетворення аудіо- та відеоформатів
16. Захоплення аудіо та відео, створення аудіо-, відео фрагментів
17. Практична робота 6. Створення відеокліпу. Додавання відеоефектів, налаштування часових параметрів аудіо- та відеоряду
18. Побудова аудіо- та відеоряду. Додавання до відеокліпу відеоефектів та налаштування переходів між його фрагментами
19. Налаштування часових параметрів аудіо- та відеоряду. Сервіси розміщення аудіо та відео файлів в Інтернеті
20. Практична робота 7. Розміщення аудіо- та відеоматеріалів в Інтернеті
21. Знайомство з середовищем програмування. Елементи вікна середовища програмування.
22. Поняття мови програмування. Складові мови програмування. Програмний проект і файли, що входять до його складу. Створення найпростішого проекту, його компіляція, збереження, виконання.
23. Запис програми засобами середовища програмування

Основні компоненти програми для ОС з графічним інтерфейсом. Поняття форми, елемента керування, події, обробника події. Редагування коду обробника події. Використання вікон повідомлень.

24. Практична робота № 8. Створення об’єктно-орієнтованої програми, що відображає вікно повідомлення.
25. Поняття об’єкту та його властивостей і методів (на прикладі елементів екранної форми). Властивості і методи елементів керування
26. Елементи керування «напис» та «кнопка».
27. Складання програм, що обробляють натискання кнопок та визначають вміст написів на формі.
28. Практична робота № 9. Створення програми з кнопками та написами.
29.
Величини (змінні і константи), їхні властивості. Прості типи величин: числовий, логічний, символьний, рядковий
30. Елементи для введення даних: текстове поле, прапорець, випадаючий список
31. Співвідношення типів даних та елементів для введення даних, зчитування даних з елементів введення
32. Практична робота 10. Складання та виконання лінійних алгоритмів опрацювання величин в навчальному середовищі програмування
33. Величини числового, текстового та логічного типу, операції над ними
34. Практична робота 11. Налагодження готової програми
35. Алгоритми з повтореннями та розгалуженнями для опрацювання величин
36. Алгоритми з повтореннями та розгалуженнями для опрацювання величин
37. Алгоритми з повтореннями та розгалуженнями для опрацювання величин
38. Алгоритми з повтореннями та розгалуженнями для опрацювання величин
39. Складання алгоритмів опрацювання величин у навчальному середовищі програмування, їх налагодження і виконання
40. Складання алгоритмів опрацювання величин у навчальному середовищі програмування, їх налагодження і виконання
41. Складання алгоритмів опрацювання величин у навчальному середовищі програмування, їх налагодження і виконання
42. Складання алгоритмів опрацювання величин у навчальному середовищі програмування, їх налагодження і виконання
43. Складання алгоритмів опрацювання величин у навчальному середовищі програмування, їх налагодження і виконання
44. Практична робота 12. Складання та виконання алгоритмів з повтореннями та розгалуженнями для опрацювання величин
45. Відображення базових графічних примітивів – лінія, прямокутник, сектор, ламана, еліпс, налаштування стилю та кольору примітивів засобами мови програмування.
46. Відображення рисунків із зовнішніх файлів
47. Налагодження програм
48. Практична робота 13. Складання та виконання алгоритмів з графічним відображенням даних
49. Залікове завдання з теми: «Технології опрацювання числових даних у середовищі табличного процесора»
50. Абсолютні, відносні й мішані посилання на комірки та діапазони комірок..
51. Встановлення параметрів сторінки. Друкування електронної таблиці
52. Практична робота 14. Розв’язування задач на обчислення.
53. Призначення й використання математичних, статистичних, логічних функцій табличного процесора.
54. Умовне форматування
55. Практична робота 15. Використання математичних, логічних та статистичних функцій табличного процесора. Умовне форматування
56. Створення та налагодження діаграм різного типу, вибір типу діаграми
57. Упорядковування даних у таблицях
58. Автоматичні та розширені фільтри. Проміжні підсумки
59. Практична робота 16. Упорядкування даних у таблицях. Автоматичні та розширені фільтри
60. Залікове завдання з теми: «Технології опрацювання числових даних у середовищі табличного процесора»
61. Розв’язування компетентнісних задач
62. Розв’язування компетентнісних задач
63. Розв’язування компетентнісних задач
64. Розв’язування компетентнісних задач
65. Розв’язування компетентнісних задач
66. Виконання індивідуальних і групових навчальних проектів
67. Виконання індивідуальних і групових навчальних проектів
68. Виконання індивідуальних і групових навчальних проектів
69. Виконання індивідуальних і групових навчальних проектів
70. Підсумковий урок за рік