Інформатика для учнів 5-9 класів, які вивчали інформатику 5-9  класах

Теми для вивчення:

1. Поняття інформаційного суспільства. Поняття про інформаційну культуру, інформаційну грамотність, ІКТ-компетентність. Інформатика як наука та галузь діяльності людини. Інформаційні технології. Етапи становлення інформаційних технологій. Класифікація інформаційних технологій.
2.  Основні інформаційні процеси, їх характеристика та моделі. Інформаційні системи, їх види. Апаратне та програмне забезпечення інформаційної системи. Інтелектуальна власність та авторське право. Етика і право при створенні та використанні інформаційних ресурсів. Інформаційні технології в освіті.
3.  Практична робота 1. Освітні інформаційні ресурси і системи
4.  Класифікація комп’ютерних мереж. Апаратне й програмне забезпечення мереж. Мережеві протоколи. Поняття про протоколи передавання даних.
5.  Призначення й структура Інтернету. Адресація в мережах. Передавання даних в мережі Інтернет. Адресація в Інтернеті. Поняття IP-адреси, доменного імені та URL-адреси. Адміністрування доменних імен Інтернету. Канали зв’язку, їх види. Мережеві пристрої. Способи під’єднання до Інтернету, функції провайдера.
6.  Сучасні сервіси Інтернету (інтерактивне спілкування, форуми, конференції, соціальні мережі). Сервіси веб-2.0. Геосервіси.
7.  Спеціальні інструменти пошуку (добірки посилань, пошукові каталоги, експертні системи). Розширений пошук.
8.  Етапи розробки презентації. Вимоги до презентації. Макети слайдів. Стильове оформлення слайдів презентації.
9.  Використання діаграм у презентаціях. Елементи дизайну презентацій.
10.  Гіперпосилання і елементи управління в презентаціях. Додавання відеокліпів, звукових ефектів і мовного супроводу до слайдової презентації.
11.  Елементи анімації. Управління показом презентації. Друк презентації.
12.  Практична робота 2. Проектування та розробка презентацій за визначеними критеріями. Елементи керування презентаціями.
13.  Практична робота 3. Розробка презентацій з елементами анімації, відеокліпами, звуковими ефектами та мовним супроводом.
14.  Класифікація загроз безпеці та пошкодження даних у комп’ютерних системах Загрози, що виникають при роботі в Інтернеті. Етичні та правові основи захисту відомостей і даних.
15.  Захист даних. Шкідливі програми, їх типи, принципи дії і боротьба з ними.
16.  Засоби браузера, призначені для гарантування безпеки. Захищені сайти. Захист від спаму.
17.  Безпечне зберігання даних. Резервне копіювання та відновлення даних. Безпечне видалення даних.
18.  Практична робота 4. Налаштовування параметрів безпеки в середовищі браузера.
19.  Комп’ютерна модель та її переваги. Види комп’ютерних моделей: розрахункові, графічні, імітаційні та інші моделі.
20.  Основні етапи комп’ютерного моделювання: постановка задачі та її аналіз, побудова інформаційної моделі, розробка методу й алгоритму дослідження моделі, розробка комп’ютерної моделі.  Поняття комп’ютерного експерименту. Проведення комп’ютерного експерименту.
21.  Створення і опрацювання моделей на прикладах задач з різних предметних галузей (фізика, математика, хімія, біологія тощо) в різних програмних середовищах.
22.  Карти знань. Редактори карт знань.
23.  Практична робота 5. Створення, опрацювання і дослідження інформаційних моделей.
24.  Введення та виведення табличних величин.
25.  Візуалізація елементів табличної величини за допомогою графічних примітивів. Елемент керування «багаторядкове текстове поле».
26.  Алгоритми опрацювання табличних величин.
27.  Алгоритми опрацювання табличних величин: знаходження суми значень елементів; суми або кількості значень елементів, що задовольняють заданим умовам.
28.  Практична робота 6. Складання і виконання алгоритмів знаходження сум і кількостей значень елементів табличних величин за заданими умовами у навчальному середовищі програмування.
29.  Алгоритми опрацювання табличних величин: пошук заданого елемента.
30.  Алгоритми опрацювання табличних величин: пошук елемента з найбільшим найменшим значенням.
31.  Упорядкування та пошук даних в лінійній таблиці.
32.  Практична робота 7. Складання і виконання алгоритму пошуку значень у таблиці в навчальному середовищі програмування.
33.  Поняття комп’ютерної публікації. Види публікацій та їх шаблони. Програмні засоби для створення публікацій. Структура публікації. Основні складові публікацій.
34.  Алгоритм створення комп’ютерної публікації. Створення, збереження та відкривання публікацій.
35.  Особливості роботи з графічними і текстовими об’єктами під час створення комп’ютерних публікацій. Зв’язки між об’єктами публікації. Друк публікацій.
36.  Практична робота 8. Створення простої комп’ютерної публікації на базі шаблону.
37.  Практична робота 9. Проектування та створення комп’ютерної публікації для подання результатів самостійного дослідження.
38.  Поняття комп’ютерної графіки. Кодування графічних даних. Векторні та растрові зображення, їх властивості. Переваги і недоліки різних видів графіки.
39.  Поняття колірної моделі. Формати файлів растрових та векторних зображень.
40.  Векторний графічний редактор. Особливості побудови й опрацювання векторних зображень. Засоби векторного графічного редактора.
41.  Алгоритм побудови зображення з графічних примітивів. Створення малюнків з кривих і ламаних. Додавання тексту до графічних зображень та його форматування. Групування і вирівнювання об’єктів. Багатошарові зображення, розміщення об’єктів у шарах.
42.  Практична робота 10. Створення простих векторних зображень.
43.  Практична робота 11. Створення складених векторних зображень.
44.  Поняття персонального навчального середовища. Використання інтернет-середовищ для створення та публікації документів (текстових, графічних, презентацій тощо). Хмарні технології. Організація та планування колективної діяльності.
45.  Опитування з використанням онлайн-форм.
46.  Використання офісних веб-програм для створення спільних документів. Створення і використання спільних електронних закладок. Синхронізація даних. Канали новин.
47.  Практична робота. 12. Офісні веб-програми для створення спільних документів. Опитування з використанням онлайн-форм.
48.  Етапи створення веб-сайтів. Конструювання сайтів.
49.  Поняття мови розмітки гіпертексту.
50.  Використання онлайн-систем конструювання сайтів.
51.  Практична робота 13. Конструювання сайтів з використанням онлайн-систем.
52.  Розв’язування компетентнісних задач.
53.  Розв’язування компетентнісних задач.
54.  Розв’язування компетентнісних задач.
55.  Розв’язування компетентнісних задач.
56.  Розв’язування компетентнісних задач.
57.  Розв’язування компетентнісних задач.
58.  Розв’язування компетентнісних задач.
59.  Розв’язування компетентнісних задач.
60.  Вибір теми проекту. Визначення проблеми, теми та завдань проекту; розподіл ролей і планування колективної діяльності.
61.  Добір засобів опрацювання даних. Добір засобів подання результатів навчального проекту.
62.  Виконання колективного навчального проекту.
63.  Виконання колективного навчального проекту.
64.  Виконання колективного навчального проекту.
65.  Виконання колективного навчального проекту.
66.  Виконання колективного навчального проекту.
67.  Виконання колективного навчального проекту.
68.  Використання офісних веб-програм та інтернет-середовищ для публікації результатів своєї роботи.
69.  Захист колективного навчального проекту.
70.  Повторення і систематизація навчального матеріалу за рік.