Планування уроків інформатики

для 4 класу

Відповіднодо чинної навчальної програми 
“Інформатика для загальноосвітніх навчальних закладів 2-4 класів”.

Зміст програмового матеріалу
  Тема 1. Графіка
1 Правила безпечної поведінки у кабінеті інформатики. Повторення основних прийомів роботи із комп’ютерами та даними.
2 Електронні карти. Режими перегляду карт. Віртуальні подорожі сузір’ями, планетами, материками, океанами.
3 Доповнення власної карти мітками (за матеріалами природознавчого характеру рідного краю).
4 Схеми, діаграми на матеріалі інших предметів.
5 Робота в середовищі графічного редактора: змінювання зображень з використання функцій обертання, зміна кольору фігур та кольору фону.
6 Обробка фото: інструменти освітлення, кольору, обертання, обрізання тощо.
7 Створення колажу із зображень.
  Тема 2. Текст
8 Орієнтування в списку книг електронної бібліотеки. Пошук літератури за назвою, автором/авторкою, мітками. Зміст твору. Закладки, коментар (помітки) у творі.
9 Середовище текстового редактора. Поєднання елементів на аркуші текстового документа: взаємне розміщення тексту, зображень, схем.
10 Абзаци, посилання, заголовки, зміст.
11 Вдосконалення текстів через виділення кольором, шрифтами фрагментів тексту, окремих слів.
12 Списки. Послідовні списки у текстах.
13 Таблиці. Доповнення готових таблиць.
14 Змінювання та доповнення текстів з таблицями, зображеннями, схемами.
  Тема 3. Співпраця в Інтернеті
15 Правила безпечного користування Інтернетом. Мережевий етикет. Різниця між реальним та віртуальним спілкуванням.
16 Електронна пошта. Захист облікового запису. Культура листування.
17 Інформаційні ресурси Інтернету. Пошук навчальних матеріалів в мережі. Навчальна діяльність учня в Інтернеті. Рівні доступу до навчальних матеріалів.
18 Співпраця в мережі (спільні документи, презентації, карти, колажі тощо). Коментування та відгуки до створених однокласниками/однокласницями продуктів. Служби для обміну знаннями, задоволення творчих потреб школярів.
19 Сучасні пристрої для співпраці.
  Тема 4. Алгоритми з розгалуженням і повторенням
20 Алгоритми з розгалуженням.
21 Цикли: повторення задану кількість разів. Повторення до виконання умови.
22 Алгоритми з циклами.
23 Створення та виконання алгоритмів з розгалуженням та циклами для виконавців у середовищі програмування для дітей.
24 Сортування та впорядкування об’єктів за деякою ознакою.
25 Використання логічних висловлювань з «якщо – то…».
26 Розв’язок задач у середовищі програмування для дітей
  Тема 5. Текст (6 год.)
27 Перетворення інформації. Перетворення інформації з текстової у графічну форму з використанням схем, діаграм. Перетворення інформації у вигляді тексту в таблицю з числами.
28 Передавання інформації. Пристрої для передавання інформації. Джерело інформації. Приймач інформації.
29 Складові комп’ютера.
30 Пристрої введення та виведення інформації.
31 Зберігання інформації. Носії інформації.
32 Кодування інформації. Кодування та декодування інформації.
33 Історія виникнення пристроїв для роботи з інформацією.
34 Повторення і систематизація навчального матеріалу за ІІ семестр.
35 Повторення і систематизація навчального матеріалу за рік.