Для цього:

 1. Відкрийте вікно браузера.
 2. Відкрийте сайт за адресою www.easel.ly .
 3. Виберіть Empty Template (англ . Empty Template — порожній шаблон).
 4. Виділіть на шаблоні, що відкрився, усі допоміжні фігури і пояснювальні текс-ти і видаліть їх, використавши клавішу Delete або команду Delete контекст-ного меню.
 5. Виберіть кнопку backgrownds (англ . backgrownds — фони) і у списку фонів  виберіть той, що відповідає зразку (мал.).
 6. Виберіть кнопку text (англ . text — текст), зі списку шаблонів текстів перетягніть  на інфографіку шаблон заголовка header (англ . header — заголовок) і розмістіть його в місці, що відповідає зразку.
 7. Двічі клацніть на шаблоні заголовка, змініть текст відповідно до зразка, виділіть  змінений текст, установіть його колір червоний, розмір шрифту 36, вирівню-вання по центру.
 8. Виберіть кнопку Objects (англ . Objects — об’єкти), у списку категорій виберіть ка-тегорію avatar (англ . avatar — аватар, графічне подання людини), зі списку карти-нок, що відкрився, перетягніть на інфографіку ту, що відповідає зразку, розмістіть її в потрібному місці, виділіть її, змініть розміри відповідно до зразка.
 9. Виберіть кнопку shapes (англ . shapes — фігури), у правій частині списку фігур, що відкрився, натисніть кнопку See All (англ . See All — подивитися все), з пов-ного списку фігур перетягніть на інфографіку круг, розмістіть його і змініть  розмір відповідно до зразка.
 10. Виділіть круг, скопіюйте його тричі, використавши його контекстне меню, розмістіть чотири круги відповідно до зразка.
 11.  Виберіть кнопку draw (англ . draw — малювати) і, використовуючи інструмен-ти відрізок і стрілка, намалюйте відрізки і стрілки відповідно до зразка.
 12. Виберіть кнопку Objects, у списку категорій виберіть категорію agriculture  (англ . agriculture — сільське господарство), зі списку картинок, що відкрився, перетягніть на інфографіку ту, що відповідає зразку, розмістіть її в потрібному  місці, виділіть її, змініть розміри відповідно до зразка.
 13.  Виконайте  upload  (англ .  upload  —  завантажити  звідкись,  імпортувати)  Add files (англ .  Add files — додати файли), виділіть у папці, що вкаже вчи-тель, значки файлів з малюнками, які відповідають зразку, та натисніть кнопку  Відкрити.
 14.  Змініть розміри малюнків, що відкрилися, і розмістіть їх у кругах відповідно до  зразка.
 15.  Доповніть  приклад  інфографіки  (мал)  іншими  елементами  за  власним  бажанням.
 16.  Збережіть вашу роботу на сайті, використавши меню Save (англ . Save — зберегти).
 17.  Збережіть  вашу  роботу  на  комп’ютері  у  вашій  папці,  виконавши  Download (англ . Download — завантажити кудись, експортувати)  Export My Work (англ . Export My Work — експортувати мою роботу) .
 18.  Закрийте вікно браузера.

Залишити відповідь